Taakgroep Kinderen

Kinderen zijn de kerk van nu. De taakgroep Kinderen helpt ouders van kinderen van 0 jaar tot en met groep 8 van de basisschool om hun kinderen te leren wandelen in hun identiteit in Christus.

Uitgangspunten

  • Kinderen leren Jezus kennen en Zijn stem verstaan, ze worden aangemoedigd om Hem te volgen
  • Kinderen leren dat God een plan met hen heeft en hoe ze dat kunnen ontdekken
  • Kinderen leren aanbidden, en daardoor hun liefde voor Jezus te uiten
  • Kinderen leren wat Gods plan is met de wereld en bewogen te zijn zoals de Heer, waarbij ze leren uitdelen van wat ze van God hebben gekregen

Want…

We hebben de visie dat God kinderen als volwaardige partners in wil zetten in Zijn Koninkrijk en gebruiken in het Lichaam van Christus. Daarom willen we de kinderen trainen en toerusten zodat ze zullen ontdekken hoe groot God is, wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft en dat de Heilige Geest in hen woont en door hen werkt.

Tijdens de zondagsdienst

We hebben de gewoonte om onze diensten te beginnen met een korte tijd van zingen en aanbidding waar de kinderen bij zijn. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen diensten waarin ze Jezus persoonlijk leren kennen en leren Gods stem (beter) te verstaan, maar ook hoe de bijbel in elkaar zit en wat Gods gedachten over hen zijn. Verder is er aandacht voor het zelf (leren) aanbidden van God, onderlinge relaties en wat het betekent deel te zijn van een gemeente en actief uitstappen om voor anderen iets te betekenen.

De kinderen mogen rond 16:45 uur opgehaald worden of komen zelf uit hun groepen terug. Vanaf die tijd zijn de ouders weer verantwoordelijk.

Leeftijdsgroepen

De kinderen zijn ingedeeld per leeftijdsgroep. Elk jaar wordt gekeken hoe de indeling het beste is, zodat er niet teveel kinderen in een groep zitten. De volgende groepen hebben elke zondag een eigen dienst. Klik op een groep om er meer over te lezen:

  • Schatjes (0 tot 2 jaar) en Schateiland (2 tot 4 jaar), contact persoon: Judith Goud.
  • Schatgravers (groep 1 & 2 van de basisschool), contact persoon: Anna de Vries.
  • Schatzoekers (groep 3 & 4 van de basisschool), contact persoon: Judith Goud.
  • Schatvinders (groep 5 t/m 8 van de basisschool), contact persoon: Jochem Klein-Nagelvoort.

Het opdragen van kinderen

Wij kennen in de Vineyard gemeente het principe van opdragen. Dit is het voorstellen van een pasgeboren kind aan de gemeente. De reden is drieledig: Ten eerste beloven de ouders aan God en de gemeente dat ze het kind op willen voeden in het Christelijk geloof. Ten tweede vragen ze de gemeente hier actief deelgenoot van te worden. Ten derde vragen we Gods zegen over het leven van dit kind en bidden we hem of haar Gods nabijheid toe.

Tijdens het opdragen bidt iemand van de gemeenteleiding voor ouders en kind en worden woorden van God doorgegeven. Vanuit het Kinderwerk wordt er dan ook altijd iets aan de baby en ouders gegeven. Als je er meer over wilt weten, of als je je kind op wilt dragen, neem dan contact op met de gemeenteleiding.

Contact

Het kinderwerk wordt geleid door Jedidja Verhaaf (jdidjaverhaaf@vywageningen.nl) en Jedid Andes (jedidandes@vywageningen.nl), samen met de teamleiders van de verschillende kindergroepen.