Vineyard & Salem

Naar aanleiding van 11/11/18

Gemeenten Salem en Vineyard herdenken gezamenlijk 60 jaar evangeliegemeenten in Wageningen

Zondag, 11 november 2018 om 11 uur, hebben Vineyard & Salem gezamenlijk een herdenkings- en verzoeningsdienst gehouden.

Aanleiding was dat het 60 jaar is geleden dat een aantal Wageningse christenen begon te bidden voor een nieuwe beweging om het evangelie van Jezus Christus in Wageningen bekend te maken. Deze mensen van het eerste uur namen later het initiatief om samenkomsten te starten onder de naam Immanuel. In de jaren negentig was er sprake van een onderlinge verwijdering op een aantal punten, oorzaak van het ontstaan van twee gemeenten, Salem en Vineyard.

Met als aanleiding het feit dat het 60 jaar geleden was dat de genoemde initiatiefgroep startte met gebed voor de stad Wageningen, zijn er een aantal goede gesprekken gevoerd tussen de besturen van Salem enVineyard. Het idee ontstond voor gezamenlijk herdenking van het ontstaan van de evangelische beweging in Wageningen, een idee dat weerklank vond binnen de twee betrokken gemeenten.

Op zondag 11/11 om 11:00 uur was het zover. Het werd een indrukwekkende dienst waar circa 300 gemeenteleden van beide gemeenten en oud-leden stilstonden bij de afgelopen 60 jaar. Er is verootmoediging en vergeving uitgesproken en de pijn die is ontstaan door de verwijdering is aan een groot houten kruis genageld. Hierna is op indrukwekkende wijze Heilig Avondmaal en Verzoening gevierd rond datzelfde kruis en is een zegen over elkaar en over onze stad Wageningen uitgesproken.

Een historisch en emotioneel moment, waar we dankbaar op mogen terugkijken. In de hoop dat we des te meer als Salem en Vineyard tot zegen voor Wageningen mogen zijn.

De verklaring die de leiders van de beide gemeenten voorlazen nog eens nalezen? Klik hier

Het verootmoedigings- en zegengebeden van de leiders nog eens nalezen? Klik hier