Vineyard DNA

Wie zijn wij en wat bouwen wij?

De Vineyard is begonnen als een beweging die zich ontwikkeld heeft rondom een centrum van visie en waarden, en die zich altijd vanuit deze basis zal blijven uitbreiden. Haar onweerstaanbare kracht is een visie op en ervaring van het Koninkrijk van God dat voortdurend doorbreekt; ze wordt grotendeels gebouwd en in stand gehouden door de geestelijk-relationele band die onder ons bestaat als leden die door de Heilige Geest geroepen en bij elkaar gebracht zijn.

Ons DNA

1. Gebed
Bidden is ademhalen in onze relatie met God. We geloven dat het onze opdracht is om iedereen die bij ons hoort te leren bidden. We herkennen daarbij de verantwoordelijkheid om voor elkaar te bidden en samen te bidden, maar ook de noodzaak om in gebed te wachten als we bidden ‘Kom Heilige Geest’. We vertrouwen op de belofte die Jezus deed in Johannes 14:13-14 en willen daarom vrijmoedig naderen tot de troon van genade (Hebreeën 4:16).
2. De Bijbel | Het Woord van God
De Bijbel, geschreven door mensen en geïnspireerd door God, staat in zijn geheel centraal in ons onderwijs, geloof en leven. Wij willen het Woord van God horen en onderwijzen op een praktische, inspirerende manier. En wij willen het Woord van God gehoorzamen, om ‘daders van het Woord’ te zijn die veranderd worden naar het beeld van Christus.
3. Aanbidding
Aanbidding is onze hoogste prioriteit, aangezien wij bestaan om God te eren. Alles wat we doen is een vorm van aanbidding en daarmee willen we onze Koning eer geven. Daarnaast hebben we ook het verlangen om God te ontmoeten door muziek en liederen. Wanneer we op die manier onze liefde uiten, verbindt ons dat op een dieper niveau met God. We willen Zijn majesteit en Zijn geweldige grootheid verwoorden en tegelijkertijd verlangen we naar het ervaren van Zijn aanwezigheid. Deze manier van aanbidding stelt ons in staat om God te ontmoeten, levensveranderend en levengevend.
4. Kleine groepen
De kleine groepen vormen de basisstructuur van onze gemeente. Het zijn de plekken waar vriendschappen ontstaan, waar we groeien en leren om discipel van Jezus te zijn; van thuis en aanvaard zijn. Ook bieden ze een veilige omgeving voor het herkennen, ontwikkelen van en leren praktiseren van geestelijke gaven.
5. Geestelijke gaven
Iedere gelovige heeft geestelijke gaven van de Vader. Deze willen we helpen identificen, aangemoedigen en beoefenen, in het belang van allen. We willen daarbij meer gavengericht zijn dan taakgericht.
6. Training
Training is van groot belang om de ‘heiligen’ toe te rusten. We geloven dat alle christenen getraind dienen te worden om het ‘werk van Jezus’ te doen, bij voorkeur samen met meer ervaren mensen, die dit modelleren. We richten ons op het voorzien van training in alle aspecten van verantwoordelijk christelijk leven en bediening.
7. Tekenen en wonderen
Tekenen en wonderen zijn een normaal onderdeel van het leven van de kerk. We praktiseren de bediening van genezing van ziekte en gebrokenheid, de bediening van bevrijding voor wie door demonen geplaagd worden en het verlangen de bovennatuurlijke werken van God te doen.
8. Dienen van de armen
Dienen van de armen. Wij geloven dat het hart van God uitgaat naar de zwakke, hulpeloze, verarmde, verdrukte en behoeftige en dat Hij Zijn gemeente de opdracht geeft om voor hen te zorgen. Wij zijn geroepen om met compassie hen te voeden, te kleden, te helpen en te dienen.
9. Evangelisatie
Evangelisatie is het voorrecht van iedere gelovige; anderen bij Jezus te brengen in onze vriendschappen, en door krachtevangelisatie en op andere manieren. Echte kerkgroei betekent dat we de wereld bereiken met het goede nieuws van Jezus en zijn Koningschap uitbreiden.
10. Andere kerken | Het praktiseren van christelijke eenheid en het dienen van andere delen van het Lichaam
Het praktiseren van christelijke eenheid en dienen van andere delen van het Lichaam van Christus. We zijn ervan overtuigd dat allen die bij Christus horen één zijn in Zijn Lichaam, de Gemeente. We houden van de hele kerk en streven daarom naar het onderhouden van goede relaties met andere kerken. We beogen eenheid te bewaren in Zijn Lichaam door allen die Jezus aanroepen te eren en door verzoening te zoeken met alle delen van de kerk. En we verlangen er naar het Lichaam van Christus om ons heen te dienen door vernieuwing, toerusting en op andere opbouwende manieren.
11. Zending en het stichten van gemeenten

We geloven dat het stichten van lokale kerken de beste manier is om Gods Koninkrijk uit te breiden. Dit vormt dan ook het hart van de Vineyard-roeping. Iedere kerk dient de visie te hebben om te groeien en zich te vermenigvuldigen, nationaal en internationaal.