Kleinere samenkomsten op zondag

Kapeldienst 10 uur

Elke eerste zondag en derde zondag van de maand komt er een groep van 15-25 mooie mensen bij elkaar in de Immanuëlkapel om 10.00 uur.

Interactieve bijeenkomsten  waarin we willen groeien en leren om Jezus lief te hebben en te volgen. We willen samen onderwijs uit de bijbel in de praktijk  brengen en daarin oefenen. Dit doen we vanuit onze relatie met Jezus en de leiding van de Heilige Geest. We nemen ruimte en tijd om naar de Heilige Geest te leren luisteren.

Een belangrijke waarde is dat iedereen wordt gezien en dat we vanuit de grote verscheidenheid elkaar zegenen en bemoedigen. Ook willen we omzien naar de mensen buiten de gemeente. We zoeken met elkaar naar manieren hoe we door Jezus licht in deze wereld kunnen zijn.

Met een gecommitteerde groep geven we handen en voeten aan de bovenstaande verlangens en waarden. Er is altijd plek om een keer mee te kijken en deel te nemen om te proeven wat een middelgrote groep kan brengen.

Kernteam: Klaas, Sanne, Astrid en Nico

Meer weten? Stuur een email aan: infoVYW@vywageningen.nl

 


Kapeldienst 15 uur

Om drie uur op de eerste en derde zondag van de maand komen we samen in de Immanuel Kapel om Jezus te aanbidden en kijken we daarna naar de preek uit de online-dienst van deze week. We bespreken de inhoud samen aan de hand van de vragen in de online-dienst en daarna nemen we tijd om te bidden voor elkaar.

Iedereen is welkom!

Kernteam: Jaap & Ankie de Jonge

Meer weten? Stuur een email aan: infoVYW@vywageningen.nl

 


Huisgroepen op zondag

Ook zijn er elke eerste en derde zondag groepen die aan huis samenkomen. De opzet en grootte van deze groepen kan verschillend zijn, het doel is hetzelfde: samen leren Jezus volgen.

Op dit moment zijn er gasthuizen en missiehuizen. In een gasthuis volgen we met elkaar de online dienst en bidden we met en voor elkaar. Een missiehuis richt zich op relaties binnen de woonomgeving of het netwerk van de deelnemers en past de invulling daarop aan. Daarnaast kunnen er themahuizen ontstaan die met elkaar een bepaald thema uitdiepen.

Wil je op zondag een huisgroep bezoeken? Mail ons op infoVYW@vywageningen.nl