Bestuur

Het bestuur is de wettelijke vertegenwoordiging van de gemeente en daarmee voor de wet verantwoordelijk voor een (beperkt) aantal zaken. Ons bestuur functioneert als de werkgever voor de voorganger, controleert de begroting en de jaarcijfers en de jaarplannen. Het bestuur bestaat uit:

Hans Been – Voorzitter

Astrid Smith – Secretaris

 

Gerrit Adema – Penningmeester