Tieners (12-18 jaar)

Binnen het tienerwerk staat verbondenheid (relatie) centraal; met Jezus en met elkaar. Leren luisteren naar Gods stem, Zijn leiding in je leven leren kennen en vertrouwd raken met het werk van de Heilige Geest in je dagelijkse leven. Dat zijn belangrijke speerpunten van de Vineyard waar we ook samen met de tieners mee bezig willen zijn. We willen ze helpen om een positieve invloed te zijn in hun omgeving en zo het Koninkrijk van God te helpen uitbreiden.

We willen…
… tieners met God en met elkaar verbinden.
… ruimte voor persoonlijke en geestelijke groei creëren (stevige wortels!)
… een veilige plaats bieden waar tieners zichzelf kunnen zijn en ontdekken wie ze zijn.
… een groep zijn waar ruimte is voor tieners die Jezus nog niet kennen.

Hieronder een overzicht van onze activiteiten.

CONNECT

Elke 3e zondag van de maand is er in de Immanuëlkapel een tienerdienst voor tieners van de brugklas t/m 18 jaar. Samen chillen, feestvieren, (aan)bidden, delen, en ‘connecten’ met elkaar.

@HOME YOUNG

Eén keer per maand op vrijdagavond bij tienerleiding aan huis. Voor eerste- en tweedeklassers. Samenzijn, gezellige spellen, de bijbel induiken aan de hand van een thema om God en elkaar beter te leren kennen.

@HOME BOYS/GIRLS

Eens in de twee weken op vrijdag of zaterdagavond bij tienerleiding aan huis. Vanaf 3e jaars t/m 18 jaar. Samen eten, (aan)bidden, gezelligheid, diepgang en goede gesprekken en tijd voor ontspanning om God en elkaar beter te leren kennen.

SoulSurvivorfestival

Eens per jaar bezoeken we als groep ook het SoulSurvivorfestival. Vijf dagen kamperen, veel plezier en veel inspiratie aan strand Nulde.

Daarnaast proberen we momenten in het jaar te creëren waarin we een thema uitdiepen. Zo hebben we bijvoorbeeld een ‘Profeteren kun je leren’ weekend georganiseerd en hebben we een maand lang nagedacht over het onderwerp ‘Seks zoals god het bedoeld heeft’.

Voor meer informatie of vragen mail: vineyardtieners@gmail.com