Algemeen

Netwerk kerk

Vineyard Wageningen is een kerk die bestaat uit een netwerk van kleinere groepen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan huiskringen (groepen van ca 12 personen die elkaar doordeweeks aan huis ontmoeten), taakgroepen (gemeenteleden die met een specialisme andere gemeenteleden helpen), middelgrote groepen (een groep van 12 – 25 mensen die op de eerste en derde zondag van de maand samen komen). Er zijn veel verschillende groepen en er ontstaan steeds weer nieuwe. We geloven dat deze groepen essentieel zijn voor ons geloof. In deze ontmoetingen delen we met elkaar en leren we van elkaar wat het leven met Jezus inhoud.

Het Coördinatie Team

Dit bestaat uit mensen die de gemeente ondersteunen door de coördinatie en organisatie van zaken die de kleine teams overstijgen.

De Raad van Advies (RvA)

De Raad van Advies (RvA) adviseert en bidt en denkt mee over de hoofdlijnen en het geestelijke klimaat in de gemeente. De RvA bestaat dan ook uit verschillende gemeenteleden die naar wij hopen de stem van God weten te verstaan, wijsheid hebben om goede adviezen te geven en die ook een goede voeling hebben met jou als gemeentelid.

Het Bestuur

Het bestuur is de wettelijke vertegenwoordiging van de gemeente en daarmee voor de wet verantwoordelijk voor een aantal zaken. Het bestuur is bijvoorbeeld de werkgever van de gemeenteleider. Ons bestuur controleert de begroting en de jaarcijfers, maar ook de jaarplannen. Is het allemaal haalbaar, verantwoord en klopt het theologisch en inhoudelijk met de uitgangspunten van de Vineyard.

De voorganger en het Verbindend LeidersTeam (VLT)

Menno Helmus is gemeenteleider of voorganger. Menno ondersteunt de mensen die leiding geven aan de taakgroepen en de andere netwerken in onze gemeente. Hij werkt samen met een team van vier mensen dat zorgt voor de dagelijkse leiding en verbinding in de gemeente. Dit VLT legt verantwoording af aan het bestuur en wordt geadviseerd door de Raad van Advies.