Taakgroep Evangelisatie

De taakgroep Evangelisatie bestaat sinds 2015. De missie van de taakgroep is ‘Gods koninkrijk zichtbaar maken en uitbreiden in onze omgeving’. Als gemeente verlangen wij dat mensen om ons heen God leren kennen. Daarom wil de taakgroep gemeenteleden ondersteunen in hun zoektocht, zodat ons leven met de Vader nog meer zichtbaar wordt in onze relaties en contacten, en God de ruimte krijgt om zijn wil te doen. Hierbij volgen wij God, zetten wij onze gaven en talenten in en luisteren wij naar de vragen van de ander. Samen met de gemeente willen wij hierin leren en mogelijkheden creëren voor geïnteresseerden in het geloof om God te leren kennen.

Activiteiten taakgroep

Wij werken aan onze missie door de volgende activiteiten:

Samen (leren) het goede nieuws te delen

Wil je graag samen met andere gemeenteleden mensen bereiken met de liefde van Jezus, op jouw unieke manier? Dan willen we samen verschillende vormen van evangelisatie ontdekken en uitproberen.

Evangelisatie onder bekenden of onbekenden is voor de meesten van ons een grote drempel. Een natuurlijke manier vinden die passend is voor ieder als persoon, samenwerken met de Heilige Geest en positieve ervaringen helpen om die drempel naar beneden te brengen. Daarom willen we gezamenlijk uitreiken en oefenen op straat in gemeentebrede evangelisatiemomenten en daarnaast onderzoeken hoe je dit kunt toepassen in je dagelijks leven.

Dit doen we door elke derde zaterdagochtend van de maand bij elkaar te komen. We starten met een kort moment van onderwijs, waarna we het geleerde in de praktijk gaan oefenen. Het boek ‘Firestarters’ van Kevin Dedmond is hiervoor de leidraad. De evangelisatiemomenten lopen het hele seizoen door. Je kunt ook een keertje komen kijken of dit iets voor je is. We komen elke derde zaterdagochtend van de maand van 10.30 tot 13.00 in Wageningen bij elkaar. Heb je interesse of wil je (een keertje) mee doen, neem dan contact op met Eva Verschoor: verschoor.eva@gmail.com.

Laagdrempelige activiteiten

Meegaan naar de kerk of kring is vaak nog een te hoge drempel voor geïnteresseerden. Als gemeente willen wij elk jaar een aantal laagdrempelige activiteiten aanbieden om mensen in contact te brengen met het evangelie en hen te helpen in hun zoektocht. Deze alternatieven passen bij onze identiteit en roeping als Vineyard Wageningen en bij de vraag van de zoekers. De taakgroep organiseert jaarlijks een aantal activiteiten en sluit waar mogelijk aan bij feestdagen of evenementen die plaatsvinden in de stad. Deze activiteiten worden zoveel mogelijk door gemeenteleden zelf georganiseerd, onder leiding van de taakgroep.

Pilots buitenkringen

We zijn vanaf het seizoen 2016-2017 gestart met een aantal pilots voor ‘buitenkringen’. We doen dat door ideeën die er zijn ontstaan eerst te testen en te onderzoeken. Buitenkringen zijn bedoeld om samen met een aantal gemeenteleden op te trekken met niet-christenen en hen uit te nodigen om God te leren kennen. Ook buitenkringen zijn tweewekelijks en voor een bepaalde tijd. De vormen die daarbij worden gekozen, kunnen verschillen en zullen moeten aansluiten bij de passie of het netwerk van de initiatiefnemer(s). Denk bijvoorbeeld aan een ‘wijkkring’, ‘sportkring’ en een ‘koken-voor-vrijgezellenkring’. De pilots voor buitenkringen vinden plaats naast de gewone kringen. Een buitenkring start vanuit de taakgroep. Zij zal ook voorzien in begeleiding van het initiatief.

Contact

De taakgroep Evangelisatie bestaat uit Eva Verschoor (leider), Hilde van Grondelle en Marjolein Cino.

Wil je meedoen met het organiseren van laagdrempelige activiteiten of op een andere manier meehelpen? Neem dan contact op met Eva Verschoor: verschoor.eva@gmail.com.