Onze droom

Onze gemeente is een huis bij de Bron. Er staan geen hekken. Hoe je leven er ook uit ziet en waar je ook vandaan komt, je bent welkom in ons huis en bij de Bron. Middenin een veelzijdige vallei vind je daar een liefdevol thuis waarin en van waaruit we samen Jezus volgen, waar je ontvangen en gekend wordt en waar we elkaar helpen om te groeien als volgeling van Jezus. Het huis is een veilige plek waar je gevoed wordt, waar we elkaar versterken door vragen te stellen en elkaar te bemoedigen. Zo word je toegerust om, onder leiding van de Heilige Geest, je plek in de maatschappij in te nemen, met de zekerheid dat er een familie is waar je deel van uitmaakt en op terug kunt vallen

Uit ons visiedocument, lees hier meer over onze visie en missie.