Schateiland (2 tot 4 jaar)

De kinderen horen en beleven kinderen de bijbelverhalen over de schepping, de vrienden van God, Jezus’ leven, dat ze met God kunnen praten en voor iemand anders kunnen bidden of iets maken.

Ze hebben een programma dat bestaat uit spelen, zingen, muziek maken, luisteren naar een verhaal uit de bijbel en meestal een eenvoudig knutselwerkje.

Wanneer

Op de tweede en vierde zondag van de maand, tijdens de dienst in de Bevrijdingskerk die om 15:00 uur begint. Na een paar liedjes gaan de kinderen naar hun eigen programma. De kinderen mogen rond 16:45 uur opgehaald worden of komen zelf uit hun groepen terug. Vanaf die tijd zijn de ouders weer verantwoordelijk

Waar

Deze leeftijdsgroep gaat naar de zaal achter het podium (naast de keuken).