Kapelgroep

Elke eerste zondag en derde zondag van de maand komt er een groep van 15-25 mooie mensen bij elkaar in de Immanuëlkapel om 10.00 uur.

Interactieve bijeenkomsten  waarin we willen groeien en leren om Jezus lief te hebben en te volgen. We willen samen onderwijs uit de bijbel in de praktijk  brengen en daarin oefenen. Dit doen we vanuit onze relatie met Jezus en de leiding van de Heilige Geest. We nemen ruimte en tijd om naar de Heilige Geest te leren luisteren.

Een belangrijke waarde is dat iedereen wordt gezien en dat we vanuit de grote verscheidenheid elkaar zegenen en bemoedigen. Ook willen we omzien naar de mensen buiten de gemeente. We zoeken met elkaar naar manieren hoe we door Jezus licht in deze wereld kunnen zijn.

Met een gecommitteerde groep geven we handen en voeten aan de bovenstaande verlangens en waarden. Er is altijd plek om een keer mee te kijken en deel te nemen om te proeven wat een middelgrote groep kan brengen.

Kernteam: Astrid, Christien, Eva, Klaas, Sanne en Nico

Meer weten? Stuur een email aan: infoVYW@vywageningen.nl