Kapelgroepen

Om 10 uur – de Kapelgroep

Elke eerste zondag en derde zondag van de maand komt er een groep van 15-25 mooie mensen bij elkaar in de Immanuëlkapel om 10.00 uur.

Interactieve bijeenkomsten  waarin we willen groeien en leren om Jezus lief te hebben en te volgen. We willen samen onderwijs uit de bijbel in de praktijk  brengen en daarin oefenen. Dit doen we vanuit onze relatie met Jezus en de leiding van de Heilige Geest. We nemen ruimte en tijd om naar de Heilige Geest te leren luisteren.

Een belangrijke waarde is dat iedereen wordt gezien en dat we vanuit de grote verscheidenheid elkaar zegenen en bemoedigen. Ook willen we omzien naar de mensen buiten de gemeente. We zoeken met elkaar naar manieren hoe we door Jezus licht in deze wereld kunnen zijn.

Met een gecommitteerde groep geven we handen en voeten aan de bovenstaande verlangens en waarden. Er is altijd plek om een keer mee te kijken en deel te nemen om te proeven wat een middelgrote groep kan brengen.

Kernteam: Klaas, Sanne, Astrid en Nico

Meer weten? Stuur een email aan: infoVYW@vywageningen.nl

 


Om 15 uur – de Kapeldienst

Om drie uur op de eerste en derde zondag van de maand komen we samen in de Immanuel Kapel om Jezus te aanbidden en kijken we daarna naar de preek uit de online-dienst van deze week. We bespreken de inhoud samen aan de hand van de vragen in de online-dienst en daarna nemen we tijd om te bidden voor elkaar.

Iedereen is welkom!

Kernteam: Jaap & Ankie de Jonge

Meer weten? Stuur een email aan: infoVYW@vywageningen.nl

 


Om 20 uur –

 

“My experience with the Holy Spirit is: He always wants to do something.”Uitspraak van Steve Nicholson (Vineyard-“veteraan”)

In de Vineyard geloven we dat de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest een onmisbaar ingrediënt is in de bouw van Gods koninkrijk. Op de Hotspot avonden gaan we hiermee aan de slag.

De Hotspot is een avond van aanbidding en gebed. We komen samen om met elkaar God te aanbidden en van daaruit te ontdekken wat Hij wil doen. We hebben geen vooropgezet plan maar willen ruimte creëren voor het onvoorspelbare, om te luisteren naar God, te kijken wat de Heilige Geest doet en daar op te reageren. Denk bijvoorbeeld aan voorbede, bidden voor elkaar of profetie.

De Hotspot is een plek om in Gods aanwezigheid te zijn en te oefenen in het verstaan van Gods stem en de gaven van de Heilige Geest. We willen kijken naar wat God aangeeft, ‘doen wat we de Vader zien doen’. Daardoor kan iedere avond er anders uitzien. De ene keer zal er wellicht meer nadruk liggen op voorbede, een andere keer meer op profetie, genezing, ministry-gebed of aanbidding. Kom dus met open handen, zonder vooropgestelde verwachtingen. Maar wel met de volle verwachting dat God altijd iets wil doen!

Wat is het niet?

  • Het is geen aanbiddingsavond. Muzikaal gezien houden we het eenvoudig en flexibel.
  • Het is geen pastoraat of kringgesprek. De focus ligt op luisteren naar God, kijken wat Hij aan het doen is en daarin participeren.
  • Het is geen gebed/advies/profetie op aanvraag. We kijken wat God aangeeft. Het kan zijn dat dit naadloos aansluit bij wat je hoopt te ontvangen, maar het kan ook iets anders zijn dan wat je had verwacht.

Kernteam: Christien Veeneman, Ettha vd Wal, Jos en Anne-Lise Kamphuis