Kringen en huisgroepen

De eerste en derde zondag van de maand komen we bij elkaar in kleine of middelgrote groepen. We doen dit omdat de unieke dynamiek van verschillende groepsgroottes van belang zijn voor hoe we willen groeien als discipelen van Jezus.

In een kleine groep is er ruimte en veiligheid om persoonlijk te delen en met elkaar op te trekken, in een middelgrote groep is geeft de workshopachtige dynamiek kansen om samen actief te leren en te ontdekken terwijl je ook wat meer op de achtergrond kan meedoen. In de grote groep voelen we ons verbonden met elkaar als grotere familie en ontmoeten we God in de gezamenlijke aanbidding, onderwijs en gebed.

Op de eerste en derde zondag stelt de een z’n huis open, een ander helpt mee bij een middelgrote groep, en weer anderen participeren in een kleine of middelgrote groep.  Samen zijn we kerk en dit geven we met elkaar vorm. Er is volop ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.

Kringen & kwadranten

In Bennekom zijn we inmiddels met twee kringen die samen een netwerk vormen. Om de week zijn we bij elkaar maar we wonen in de buurt en delen ook op andere momenten ons leven en geloof met elkaar.

Verder zijn er twee kringen die doordeweeks samenkomen in Wageningen en is er een kring in Renkum.

In Renkum en in de Betuwe zijn er ook een aantal kwadranten (groepen van 4 personen) die regelmatig samenkomen.

Wil je graag deelnemen in een kring? Mail ons op infoVYW@vywageningen.nl

Huisgroepen op zondag

Ook zijn er elke eerste en derde zondag groepen die aan huis samenkomen. De opzet en grootte van deze groepen kan verschillend zijn, het doel is hetzelfde: samen leren Jezus volgen.

Op dit moment zijn er gasthuizen en missiehuizen. In een gasthuis volgen we met elkaar de online dienst en bidden we met en voor elkaar. Een missiehuis richt zich op relaties binnen de woonomgeving of het netwerk van de deelnemers en past de invulling daarop aan. Daarnaast kunnen er themahuizen ontstaan die met elkaar een bepaald thema uitdiepen.

Wil je op zondag een huisgroep bezoeken? Mail ons op infoVYW@vywageningen.nl